NA SKOK

VE SVÉM ŽIVLU.

SOBOTNÍ TÉMATICKÉ WORKSHOPY

NA SKOK VE SVÉM ŽIVLU! jsou víkendové tvůrčí workshopy se zaměřením na kresbu a malbu vlastními prostředky.

Jsou otevřeny všem, kdo mají zájem kultivovat svůj výtvarný projev a vnímat výtvarné vztahy mezi krajinou, architekturou a lidskou figurou. Účastníci se naučí najít téma, záběr, cíl, a smysl věci. Záměrem je vytvořit během dne více než jednu věc, účastníci kurzu  jsou vedeni k odvaze, důvěře, hledání i spontánnímu projevu. Součástí jsou společné rozhovory i soustředěná individuální práce. Skupina max.15 účastníků.

Workshop je vždy celodenní od 10h do 18h s přestávkou na oběd. Účastníci tvoří svými vlastními kreslícími nebo malířskými prostředky (vč. skicáků A3 nebo papírů s sebou). Na víkendových workshopech budeme tvořit v ateliéru i venku mimo ateliér, v plenéru, v parku, pasážích aj., proto doporučujeme snadno přenosný tvůrčí materiál. Doporučené kreslící prostředky jsou: uhel, rudka, tužka, pastely (suché i mastné), akvarel, tuš, pero nebo tenký štětec. Nenoste si na kreslení: pastelky, fixy nebo tempery.

střechy_Prague_upraveno.jpg

Krajina města

Praha je prostor vyhlídek a širších pohledů na střešní krajinu města. Kurz je zaměřen na studium výtvarných vztahů mezi nebem, horizontem a městskou architekturou.  Panorama města.

10h - 18h

13h-14h  pauza na oběd

 

Cena: 1200 Kč

MOST_2.jpg

Pražské mosty

​Universální téma propojení architektury s přírodním živlem – řekou. Pohyb vodního těla a křehkost mostních konstrukcí. Pohledy z ostrovů, lávek a nábřeží. Budeme se učit  vnímat a svým vlastním způsobem ztvárňovat vlastnosti mostů,  vody a urbánního prostoru.

 

 

10h - 18h

13h-14h  pauza na oběd

 

Cena: 1200 Kč

Titelbach_Maly_bazar.jpg

Pasáže

Téma pražský chodec a pražské pasáže. Studium vztahů architektury a lidské postavy

v pohybu.

Pasáže jsou fenoménem,

který slouží k pohodlnému pohybu chodců po městě.

Jsou spojnicí mezi veřejnými prostorami a vnitřní architekturou domů, která nabízí různé estetické vjemy.

 

10h - 18h

13h-14h  pauza na oběd

 

Cena: 1200 Kč

REZERVACE WORKSHOPŮ ZDE:

Pořadatel kurzů Ateliéru Element chrání veškeré osobní údaje

před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

Výborně! Zpráva byla přijata.