EMPATI

E ENERGI

E

EMOCE

.

OTEVÍRÁME ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Můžete navštívit i jednotlivou lekci na zkoušku, nebo se přihlásit průběžně

ikdyž kurz už běží! Lektor se věnuje účastníkům individuálně.

 
 

Specifikem vzdělávacích kurzů Ateliéru Element je ryze individuální přístup k účastníkům, který umožňuje podpořit jejich konkrétní zájmy, schopnosti a talenty tak, aby se každý příchozí ocitl ve svém tvůrčím živlu – elementu. V Ateliéru Element jde o setkání. Dialog mezi učitelem a studentem. Chceme se navzájem vnímat, rozumět různým názorům a kultivovat nejen své výtvarné vyjadřování, ale i vzájemnou inspiraci a komunikaci.

 

Kurzy jsou proto výhradně vedeny po menších skupinkách, s maximálním počtem 8-10 účastníků.

Vedoucí pedagog kurzů Ak. mal. Roman Kárník má 25 let pedagogické praxe a zkušeností.

Kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, pokročilé i laiky, tak i v neposlední řadě pro adepty s ambicí věnovat se samostatné práci v oblasti profesionálního výtvarného umění. Ateliér dále nabízí individuální jednorázové konzultace ohledně vlastní tvorby nebo přípravy ke studiu na střední nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Součástí kurzů jsou přednášky z oblasti dějin umění, technologie a anatomie.

PŘEHLED VŠECH KURZŮ

 • PORTRÉT, FIGURA   *   figurální kresba a malba podle živého modelu.

 • KRESBA A MALBA   *    zátiší, kompozice, krajina.

 • ATELIÉR JUNIOR    *   základy kresby a malby pro žáky v rámci individuálního a domácího vzdělávání.

 • NA SKOK VE SVÉM ŽIVLU!    *   víkendové celodenní workshopy a tvůrčí setkávání.

 • OLEJOMALBA    *   praxe i výklad základních principů olejomalby a technologické znalosti.

 • PLENÉRY   *   malba a kresba.

 • TALENTOVKY    *   příprava ke zkouškám na střední nebo vysokou školu s výtvarným zaměřením.

 • KABINET RK    *    podpora individuálního kreativního vyjadřování.

1/20

Forma výuky:

 • komunikace mezi učitelem a účastníky je průběžná.

 • empatický přístup zajišťuje prostor pro individuální rozvoj talentu a dovedností.

 • reflexe práce studentů probíhá individuálně nebo ve skupině (dle potřeb účastníků)

 • témata víkendových kurzů vznikají v dialogu se zájemci.

Kresebné a malířské potřeby:

 • kreslící prostředky si přináší každý vlastní (individuální doporučení bude upřesněno po prvním kreslení/setkání).

 • papír je k dispozici.

 • různorodost modelů je zajištěna.

 • účastníci si odnášejí svá díla, s možností zapůjčení pro domluvě na veřejné výstavy Ateliéru Element.